УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ СПРОЩУЮТЬ!

юридические услуги
Опубликовано: 09.07.2019
Джерело:

Національним Банком України був здійснений важливий крок до спрощення ведення бізнесу в частині розпорядження рахунками. Так, раніше в переліку документів, які подаються до банку при відкритті рахунків містилась вимога щодо наявності нотаріально засвідченої картки зі зразками підписів.

Таким чином, відкриття рахунку в банку затягувалось, а особа несла додаткові трати на нотаріальне оформлення таких карток. Постановою Правління НБУ від 01.04.2019 р. № 56 було викладено в новій редакції Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, де однією з новацій було скасування картки зі зразками підписів. У зв’язку з вилученням із Інструкції форми картки зразків підписів втратилось таке поняття як право “першого” та “другого” підпису. Разом з тим в Інструкції встановлюється вимога щодо подання/надсилання до банку в паперовій або електронній формі переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком.

Подання Переліку в банк вимагається від усіх клієнтів, крім фізичних осіб (у тому числі підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність). Перелік може надаватись клієнтом у довільній формі, якщо банк не передбачив інше своїми внутрішніми документами, що регламентують порядок відкриття рахунків. Обов’язковими реквізитами для Переліку є прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів) рахунком, а також його (їх) власноручний(і) підпис(и), якщо Перелік подається у паперовій формі.

Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженою особою). Вимоги щодо засвідчення підпису(ів) розпорядника(ів) рахунком у Переліку уповноваженим працівником банку Інструкцією не встановлюється, водночас внутрішніми документами банку може бути передбачено проставляння на Переліку відмітки (штампу, підпису) уповноваженого працівника банку про підтвердження прийняття Переліку (у паперовій формі) та перевірку повноважень розпорядників рахунком.

Прийняття Переліку, який надсилається клієнтом в електронній формі, підтверджується електронним підписом уповноваженого працівника банку згідно з вимогами нормативно-правового акту Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України. Подання до банку Переліку фізичними особами, зокрема фізичними особами – підприємцями, не вимагається.