ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕВІРОК ДЕРЖПРАЦІ

Опубликовано: 29.08.2019
Джерело:

21 серпня 2019 року на сайті Державної служби з питань праці з’явилась інформація про те, що Кабінетом Міністрів було затверджено новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Як зауважують фахівці Держпраці у Рівненській області, йдеться про Постанову КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю».

Текст такої Постанови офіційно ще не був опублікований, проте на сайті Держпраці є проект такої постанови, згідно якої відновлюється право органів місцевого самоврядування здійснювати контроль за працею з питань:

• своєчасного та у повному обсязі оплати праці;

• дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

• оформлення трудових відносин. Проектом акта врегульовується механізм здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Проектом акта врегульовуються також організаційні питання, пов’язані із забезпеченням здійснення зазначених функцій виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, зокрема встановлення єдиних вимог до посадових осіб виконавчих органів, уповноважених на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

При розробленні проекту акта було враховано застереження об’єктів контролю щодо незастосування заходів до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності у разі виконання вимог припису, а саме: усунення виявлених у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування порушень, у т.ч. за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці (що визначалось Постановою № 295), окрім виявленого порушення за використання праці неоформлених працівників, оскільки застосування фінансових санкцій у таких випадках призводило до накладення штрафів у розмірі значно більшому, ніж сума, яка потрібна на усунення такого порушення.

Тобто інспектори з праці не будуть притягати до відповідальності роботодавців у разі виконання вимог припису. У проекті акту змінено строки розгляду справи про накладення штрафу з 15 днів з дня прийняття рішення про розгляд справи до 45 днів з дня одержання уповноваженою особою документів.

А також, виключено можливість подання суб’єктом господарювання або роботодавцем вмотивованого клопотання про відкладення розгляду справи. Відповідно до пояснювальної записки до проекту постанови, наслідком прийняття акту буде забезпечення можливості Держпраці, її територіальним органам та виконавчим органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад виконувати повноваження та функції щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та дасть змогу забезпечити ефективний механізм виявлення фактів застосування незадекларованої праці.

А також сприяння підвищенню чисельності офіційно працевлаштованих працівників, що в свою чергу сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України.